โครงการ วมว.
ม.อ. หาดใหญ่
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Highlights
Student Life

ติดตามการเรียนและกิจกรรมของนักเรียนในโครงการ

Facilities

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในโครงการ

ทำไมต้องเลือกเรา ?
ทีมผู้สอนเชี่ยวชาญ

อาจารย์ภายในโครงการ วมว. เป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลจากที่ประชุมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

บรรยากาศน่าเรียน

บรรยากาศส่งเสริมต่อการเรียนภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

สิ่งอำนวยครบครัน

อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้นักเรียนในโครงการสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษา

ข่าวสาร
ปฏิทินกิจกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขออภัยในความไม่สะดวก